ATI ZKM Forging

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ATI ZKM Forging Sp. z o.o.


Informujemy, iż od m-ca stycznia 2013 r. do maja 2014 r. ATI ZKM Forging Sp. z o.o. będzie realizowała Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł Projektu:
„Podwyższenie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników ATI ZKM Forging Sp. z o.o. – II edycja” w ramach POKL Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1.


Dowiedz się więcej